Wie zijn wij?

In 1982 is Jannie Snijders begonnen met het opzetten van een praktijk in Delft voor oefentherapie Cesar. Het aantal aanmeldingen voor oefentherapie groeide hard zodat uitbreiding van het aantal therapeuten en het in gebruik nemen van een grotere praktijk met meerdere behandelruimtes al snel noodzakelijk was.

In januari 1985 is de maatschap Oefentherapeuten Delft (voorheen Samenwerkende oefentherapeuten Cesar) gestart, de samenwerking tussen de 3 leden van de maatschap;  Hilde Bannink, Paul Polders en Jannie Snijders-Reitsma,  is  in de loop van ons 30 jarig bestaan ongewijzigd. 

Wij hebben, zoals te lezen is bij de persoonlijke  informatie van de oefentherapeuten, veel  bij-  en nascholingen gevolgd op allerlei gebied . Deze bij- en nascholing is een belangrijke en waardevolle aanvulling op de basis van de methode Cesar. Wij blijven ons hierdoor ontwikkelen en volgen daarbij  de vele veranderingen die de laatste jaren in de zorg plaatsvinden. Al onze ervaringen hebben ons gesterkt in de overtuiging dat de manier waarop wij patiënten en cliënten begeleiden veel waarde heeft.  
De eigenheid van onze begeleidende behandeling willen wij ook de komende jaren verstevigen en uitdragen.

 

Hilde Bannink

In 1984 heb ik mijn opleiding oefentherapie Cesar afgerond en sindsdien ben ik als oefentherapeut werkzaam. Tijdens deze opleiding kwam mijn belangstelling voor mensen en bewegen mooi bij elkaar. Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt dat ik als 17 jarige voor dit vak heb gekozen. Nog steeds ben ik gefascineerd door de relatie die er bestaat tussen het mentale en het fysieke welzijn en welke invloed ziekte en stress kan hebben op de houding en bewegingsgewoonten van mensen.

Het herstellen van de natuurlijke balans in de houding en de beweging blijft een uitdaging. In de afgelopen 30 jaar heb ik veel bij- en nascholing gevolgd,  o.a. op het gebied van ademhaling en ontspanningstechnieken, bedrijfsoefentherapie, peripartum bekkenpijn, RSI, psychosomatiek en hoofdpijn. Recent een wetenschappelijke scholing over de invloed van het brein op lichamelijk welzijn en motiverende gespreksvoering. Al deze bij- en nascholingen hebben mij tot het inzicht gebracht dat de balans tussen ontspanning, (spier)spanning en goed bewegen onmisbaar is voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Op dit moment ligt mijn focus op het behandelen van mensen met chronische pijn, werk-gerelateerde klachten, en het begeleiden van ouderen om zo lang mogelijk, zo goed mogelijk te blijven bewegen!

Sinds 2005 sta ik vermeld in het kwaliteitsregister Paramedici. (89901148894)


Paul Polders


Vanaf 1984 ben ik werkzaam als oefentherapeut Cesar.
Al sinds mijn opleiding ben ik erg geïnteresseerd in bewegen. Hoe mensen bewegen en waarom mensen zo bewegen.  Wanneer mensen klachten hebben bij  bewegen  of als gevolg van bewegen zie ik het altijd weer als een uitdaging te achterhalen waardoor deze klachten ontstaan.

Het is voor mij belangrijk mij te verplaatsen in de “dagelijkse beweegwereld” van de cliënt. Hoe beweegt hij/zij in werk situaties, tijdens sporten etc.  Daarmee kan ik de cliënt een doel geven om aan te werken. De coördinatie van het bewegen krijgt daarbij de eerste aandacht. Door te laten zien en te laten voelen waar de disbalans in het lichaam is ontstaan kan het oorspronkelijke bewegingspatroon op een bewuste manier hersteld worden.  De cliënt krijgt de regie over zijn eigen lichaam terug en wordt daardoor zijn eigen therapeut.

Deze belangstelling voor bewegen heeft de keuzes voor de bij- en nascholing natuurlijk ook bepaald. Als enthousiast en actief sporter (hardlopen en wielrennen) heb ik gekozen voor  “Sportoefentherapie” en “Inspanningsfysiologie”. Maar daarnaast ook “3-dimensionale scoliose behandeling”,” CANS (RSI)”, en recentelijk “Chronische Pijn”.

Sinds 2005 sta ik vermeld in het kwaliteitsregister Paramedici.  (19901116794)
 

Jannie Snijders


Vanuit mijn belangstelling voor bewegen en het contact met mensen heb ik met plezier de opleiding voor Oefentherapie Cesar gevolgd. Het individueel werken met mensen geeft mij veel voldoening.

Wanneer er gedacht wordt aan houding/ beweging en hieraan gerelateerde klachten of afwijkingen, ben ik als algemeen oefentherapeut Cesar geschoold om vele klachten of houdingsafwijkingen te kunnen behandelen. Doorverwijzing naar meer gespecialiseerde deskundige of een gezamenlijke behandeling met een andere hulpverlener kan in specifieke gevallen een meerwaarde hebben.Binnen de therapeutische setting vind ik het samenwerken met cliënten belangrijk.

Deze samenwerking begint zodra ik tijdens het intakegesprek vragen stel om op zoek te gaan naar factoren die de klacht(en) veroorzaken.  Is het daarnaast voor mij mogelijk een drijfveer te vinden die motiverend werkt om je actief met de klachten om te laten gaan en om te blijven gaan? Kortom: welke tools zijn er nodig om het antwoord op de hulpvraag te vinden?

Naast het doen van oefeningen, het aanleren van dagelijkse houdingen en bewegingen, is informatie-uitwisseling een belangrijk onderdeel van de behandeling. Welke informatie kan ik je geven om de klachten beter te laten begrijpen, en je zo in  staat te stellen de klachten  te laten verminderen, te voorkomen of hanteerbaar te komen.  Het in stand houden van het bereikte resultaat is afhankelijk van de aard van de klacht of de afwijking, en de mogelijkheden die een ieder heeft om zichzelf te ondersteunen. Om een blijvend resultaat te bereiken is gebleken, dat een vervolgtraject in de vorm van follow-up afspraken met eventuele bijstellingen, een goede manier is om het bereikte resultaat ook daadwerkelijk in stand te houden.

Sinds 2005 sta ik vermeld in het kwaliteitsregister Paramedici (599001122594)